Toetsen en Examens

Toetsbeleid en examenreglement
In het toetsbeleid wordt de organisatie van het toetsen en examineren voor alle klassen met uitzondering van de brugklas en examenklassen beschreven.  Het toetsbeleid van de examenklassen wordt in het examenreglement beschreven. 

Toetsbeleid (2020-2021)
Examenreglement MAVO
Examenreglement HAVO/VWO

SE-week

In het schooljaar 2021-2022 zijn er drie SE-weken voor de eindexamenklassen en vier SE-weken voor de klassen 4H, 4V en 5V. De eerste SE-week start op woensdag 10 november. Docenten geven in het PTA en op Magister aan welke leerstof je moet kennen.