Toetsen en Examens

Toetsbeleid en examenreglement
In het toetsbeleid wordt de organisatie van het toetsen en examineren voor alle klassen met uitzondering van de brugklas en examenklassen beschreven.  Het toetsbeleid van de examenklassen wordt in het examenreglement beschreven. 

Toetsbeleid (2020-2021). Nieuwe versie komt binnenkort
Examenreglement MAVO (2021-2022)
PWS handleiding MAVO. Komt binnenkort
Examenreglement HAVO/VWO (2021-2022)
PWS handleiding HAVO/VWO (2021-2022)

SE-week

In het schooljaar 2021-2022 zijn er drie SE-weken voor de eindexamenklassen en vier SE-weken voor de klassen 4H, 4V en 5V. De tweede SE-week start op woensdag 26 januari 2022. Docenten geven in het PTA en op Magister aan welke leerstof je moet kennen.

Toetsrooster SE2: 26 januari t/m 2 februari 2022