Zorg

zorgTeam
Iedere leerling op Maimonides heeft een tutor (klas 1 en 2) of mentor (overige klassen). De tutor/mentor is belast met taken die vallen onder basiszorg en is ook het aanspreekpunt voor de leerling en ouders/verzorgers. Deze basiszorg is niet voor elke leerling afdoende. Bij extra zorg of specialistische zorg raakt het zorgteam betrokken.

Voor zorggerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren: Eddy de Bruin (edebruin@jsgmaimonides.nl) of Jurgen Hartman (jhartman@jsgmaimonides.nl). Begeleider Passend Onderwijs op onze school is Natasja Levie.
Ondersteuningsaanbod en protocollen

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u een antwoord vinden op de vraag: 'Welke ondersteuning kan Maimonides bieden aan haar leerlingen, al dan niet met een extra ondersteuningsbehoefte?' Naast dit profiel zijn hiernaast diverse zorggerelateerde documenten in te zien.