Zorg

zorgcoördinator
Voor zorggerelateerde aangelegenheden kunt u altijd contact opnemen met onze zorgcoördinator Eddy de Bruin: edebruin@jsgmaimonides.nl.
Ondersteuningsaanbod en protocollen

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u een antwoord vinden op de vraag: 'welke ondersteuning kan Maimonides bieden aan haar leerlingen, al dan niet met een extra ondersteuningsbehoefte?' Naast dit profiel zijn hiernaast diverse zorggerelateerde documenten in te zien.