Zorg

 

zorgTeam

Iedere leerling op Maimonides heeft een mentor. De mentor is belast met taken die vallen onder basiszorg en is ook het aanspreekpunt voor de leerling en ouders/verzorgers. Deze basiszorg is niet voor elke leerling afdoende. Bij extra zorg of specialistische zorg raakt het zorgteam betrokken.

Voor zorggerelateerde aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator via zorg@jsgmaimonides.nl

 
 
Ondersteuningsaanbod en protocollen

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u een antwoord vinden op de vraag: 'Welke ondersteuning kan Maimonides bieden aan zijn leerlingen, al dan niet met een extra ondersteuningsbehoefte?' Naast dit profiel zijn hiernaast diverse zorggerelateerde documenten in te zien.

Dyslexieprotocol 2024