Planning en toetsing bovenbouw

Hieronder staan de PTA's en LTO's voor de bovenbouwklassen over het schooljaar 2020/2021. Daarnaast vind je een planning voor praktische opdrachten en toetsen. De examenreglementen zijn ook toegevoegd aan deze pagina.

PTA's/LTO's
3M
4M
4H
5H
4V
5V
6V

Planning Praktische opdrachten

Planning deadlines 2020-2021.pdf

Examenreglementen:
MAVO
HAVO/VWO