Planning en toetsing bovenbouw

Hieronder staan de PTA's en LTO's voor de bovenbouwklassen over het schooljaar 2022/2023. 

PTA's/LTO's
3M
4M
4H
5H
4V
5V
6V