Een Joodse school

Het lijkt net een kleine ‘gewone’ middelbare school vol grappige, lieve en soms opstandige leerlingen. Het is een bijzondere school omdat alle leerlingen Joods zijn en dit de leerlingen en hun omgeving sterk met elkaar verbindt.  

Naast het reguliere onderwijs dat Maimonides aanbiedt, bestaat een Joods curriculum. Dit curriculum bestaat uit verschillende ‘Joodse’ vakken en daarnaast projecten, vieringen en herdenkingen.  Het programma staat voor het opleiden van trotse bewuste Joodse jongvolwassenen met een gedegen kennis van de Joodse religie, traditie, cultuur, geschiedenis en taal en versterking van de band met de staat Israël. 

Een vervlechting van Joodse onderwerpen in de seculiere vakken, daar waar mogelijk, wordt gestimuleerd en spelen in de themagerichte projecten een rol. Maimonides biedt ook specifiek Joodse vakken aan, zoals modern en klassiek Hebreeuws en Jewish Studies. Voor het vak modern en klassiek Hebreeuws bestaat de mogelijkheid schoolexamen af te leggen, dat meetelt voor het behalen van einddiploma’s havo of vwo en bestaat bovendien de mogelijkheid een toets af te leggen volgens de richtlijnen van het Europese Referentie Kader voor moderne vreemde talen. Jahadoet (religieuze jodendomskennis en levensbeschouwing) en Joodse Identiteit (het begeleiden van leerlingen op allerlei Joodse gebieden) zijn geen examenvakken en worden voornamelijk in de onderbouw aangeboden in het vak Jewish Studies en in verschillende projecten. 

Doelgroep

Alle leerlingen op het Maimonides zijn halachisch Joods. Dit betekent echter niet dat alle leerlingen dezelfde achtergrond delen. De samenstelling van de populatie is erg divers; orthodox, liberaal en seculier. Daarnaast is een substantieel deel van de leerlingen of hun ouders niet uit Nederland afkomstig. Er zijn veel leerlingen met (een) Israëlische ouder(s), maar ook een Turkse, Russische, Amerikaanse of Marokkaanse afkomst. Dit betekent ook een verschil in opvoeding, kennis en beleving van de Joodse Identiteit. Deze diversiteit, en dat ieder joods kind zich thuis kan voelen op Maimonides, koesteren we!

Elk jaar stromen leerlingen in via onze eigen basisschool Rosj Pina, maar ook steeds vaker van andere basisscholen in de omgeving en van ver daarbuiten (Nederland, maar ook internationaal). En daar zijn we erg trots op! Omdat deze leerlingen in de meeste gevallen in verschillende mate kennis hebben van Jahadoet en een eigen beleving hebben van hun Joodse Identiteit (zoals de cultuur en tradities) en vaak juist meer of minder weten van Modern Hebreeuws, is Maimonides erg flexibel in het leveren van maatwerk voor deze leerlingen en bieden we in alle gevallen een aangepast programma aan.