ZIJ-INSTROOM VANAF KLAS 2

BINNEN DE REGIO (GROOT-) AMSTERDAM EN AMSTELVEEN

Aanmelding verloopt via welkom@jsgmaimonides.nl. Na contact met ouders en leerling te hebben gelegd, wordt een kennismakingsgesprek gepland en indien nodig/gewenst een meeloop-dag georganiseerd. Nadat ouders en leerling besloten hebben naar het Maimonides te willen komen, wordt hun het inschrijfformulier (per post of e-mail) toegezonden. Vervolgens worden deze gegevens gedeeld met het Rabbinaat van het NIK om de Joodse status op te vragen.

Ouders vragen bij de huidige school een ‘schoolwisselaarsformulier’ aan die naar welkom@jsgmaimonides.nl gestuurd kan worden. Daarnaast wordt ook verzocht om een OKI-doc, de uitslag van de eindcito en een recente cijferlijst. Indien nodig legt de instroom-co contact met de huidige school.

Na akkoord van het Rabbinaat en wordt de inschrijving definitief gemaakt. 

Afhankelijk van de instroom per leerjaar wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn in het programma. Dit betreft vooral de vakken Modern en Klassiek Hebreeuws. Voor instroom vanaf klas 4 (en 3 mavo) wordt altijd de decaan op de hoogte gebracht en wordt het vakkenpakket in overleg afgestemd en geroosterd.

INTERNATIONALE INSTROOM VANAF KLAS 2

Deze procedure geldt enkel voor instroom in klas 2. Via welkom@jsgmaimonides.nl kunnen ouders en leerling zich aanmelden. Na dit verzoek wordt ons Engelstalige inschrijfformulier digitaal verstuurd. Deze dient ingevuld en ondertekend gescand retour te komen, voorzien van de gevraagde documentatie. Vervolgens worden de gegevens gedeeld met het Rabbinaat van het NIK om de Joodse status op te vragen.

Na akkoord van het Rabbinaat wordt de inschrijving definitief gemaakt. 

In gesprekken met ouders wordt aangegeven dat het aanleveren van een recent rapport gewenst is, ook van een Israëlische school. Daarnaast vragen wij of ouders bereid zijn een recente IQ (of in Israel: psycho-dydactische) test aan te leveren.

De gevraagde documentatie per procedure verschilt en staat aangegeven op ons inschrijfformulier. Elke instromer die niet regulier vanaf de brugklas instroomt krijgt een check-up gesprek met de BPO’er een paar weken na de start.