onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen zich thuis voelen in onze school. Onze school kenmerkt zich door een specifieke doelgroep. Ze spreken vaak meerdere talen en krijgen vanuit thuis meerdere culturen mee.

Sinds enkele jaren zijn we begonnen met het experimenteren met en investeren in nieuw onderwijs, zodat onze leerlingen klaar zijn voor het vervolgonderwijs en de daaropvolgende arbeidsmarkt. We streven naar een leeromgeving waar een leerling zich samen met medeleerlingen en docenten kan ontplooien en opgeleid wordt voor de samenleving van de toekomst, hoe ongewis die ook is. Naast het intellectueel uitdagen van leerlingen is het ook onze opdracht om leerlingen talenten te laten ontplooien en op sociaal emotioneel gebied te steunen in hun weg naar volwassenheid. Dit kan op onze school in een leeromgeving waar leerlingen en docenten zich thuis en veilig voelen door de kleinschaligheid en de vertrouwdheid van de school.

Het schoolplan beschrijft de kern van waar het in onze school om gaat en bevat een beknopte weergave van waar we ons de komende jaren op willen richten. Het is belangrijk met elkaar te leren en te denken in flexibele kaders en structuren, waarbinnen ieder naar vermogen zijn of haar eigen plek inneemt; zowel leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding. In het schoolplan staat beschreven hoe we dat doen en komen de volgende thema’s aan bod; Algemene schoolgegevens, Onderwijskundig beleid, Leerlingbegeleiding en zorg, Kwaliteit van ons onderwijs, Personeelsbeleid en Medezeggenschap.