Het Maimonides leidt op voor het diploma mavo, havo en vwo. De structuur van de school ziet er als volgt uit: 

6

vwo

 

 

5

vwo

havo

 

4

vwo

havo

mavo

3

havo/vwo

mavo

2

havo/vwo

mavo

1

brugklas mavo/havo/vwo

 

We hebben op Maimonides een brede brugklas, zodat je nog even de tijd krijgt om te laten zien wat je kan en erachter te komen wat je wil. De splitsing in mavo en havo/vwo doen we na het eerste leerjaar en als je dat nodig hebt, dan stellen we dat nog even uit door in het tweede leerjaar een aantal vakken ook aan te bieden op mavo, havo en vwo niveau, zodat je tijdens het tweede jaar nog naar de havo kan opstromen. Pas aan het einde van het derde leerjaar besluiten we echt of je naar havo of vwo gaat. Dat geeft je na de basisschool dus nog 3 extra jaren om een passend advies te krijgen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat Maimonides meer kansen biedt aan leerlingen dan op andere scholen! 

Brugklas

In het eerste leerjaar wordt er veel aandacht geschonken aan leerlingbegeleiding, omdat de leerlingen na de basisschool moeten wennen aan allerlei nieuwe zaken, zoals verschillende vakken, een andere dagindeling, nieuwe docenten, een aantal nieuwe leeftijdgenoten, een nieuw gebouw en huiswerk. Daarom zijn wij in 2018 in de brugklas gestart met een innovatief onderwijsconcept, waarin maatwerk in leren en het bieden van uitdaging centraal staan. In de brugklas volgen leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies samen onderwijs, maar het onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden. Het curriculum bestaat naast de bekende, reguliere vakken ook uit modules. In deze (thematische) modules met de naam Mens & Maatschappij komen meerdere vakken samen, zoals Joodse Identiteit, geschiedenis, maatschappijleer en Engels. Leerlingen krijgen daarbij ruimte om de invulling te beïnvloeden of bijvoorbeeld te verbreden of te verdiepen op een specifiek onderwerp.

Binnen deze projecten is veel aandacht voor de vaardigheden van de leerlingen, zodat je leert plannen en fouten maken en herstellen. Leerlingen leren in de projecten om problemen te overzien en op te lossen. Zo ontstaat ruimte om eigen talenten te ontwikkelen en eigen routes uit te stippelen. Dit proces wordt uiteraard zorgvuldig begeleid vanuit de school.