Organisatie

Het Maimonides leidt op voor het diploma mavo, havo en vwo. De structuur van de school ziet er als volgt uit: 

6

vwo

 

 

5

vwo

havo

 

4

vwo

havo

mavo

3

havo/vwo

mavo

2

brugklas mavo/havo/vwo

1

brugklas mavo/havo/vwo


We hebben op Maimonides een brede brugklas, zodat je nog even de tijd krijgt om te laten zien wat je kan en erachter te komen wat je wil. De leerlingen worden in de eerste twee leerjaren heterogeen geplaatst. In het tweede leerjaar wordt de klas per vak gesplitst in een mavo/havo- en havo/vwo-groep.

Brugklas

In het eerste leerjaar wordt er veel aandacht geschonken aan leerlingbegeleiding, omdat de leerlingen na de basisschool moeten wennen aan allerlei nieuwe zaken, zoals verschillende vakken, een andere dagindeling, nieuwe docenten, een aantal nieuwe leeftijdgenoten, een nieuw gebouw en huiswerk. Daarom werken we in de brugklas met een innovatief onderwijsconcept, waarin maatwerk in leren en het bieden van uitdaging centraal staan. In de brugklas volgen leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies samen onderwijs, maar het onderwijs wordt gedifferentieerd aangeboden. Het curriculum bestaat naast de bekende, reguliere vakken ook uit modules. In deze (thematische) modules met de naam Mens & Maatschappij komen meerdere vakken samen, zoals Joodse Identiteit, geschiedenis, maatschappijleer en Engels. Leerlingen krijgen daarbij ruimte om de invulling te beïnvloeden of bijvoorbeeld te verbreden of te verdiepen op een specifiek onderwerp.

Binnen deze projecten is veel aandacht voor de vaardigheden van de leerlingen, zodat je leert plannen en fouten maken en herstellen. Leerlingen leren in de projecten om problemen te overzien en op te lossen. Zo ontstaat ruimte om eigen talenten te ontwikkelen en eigen routes uit te stippelen. Dit proces wordt uiteraard zorgvuldig begeleid vanuit de school.