Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Ter zake van de taak en de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad gelden de desbetreffende bepalingen van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden.