VORMEN VAN INSTROOM

Maimonides kent vier soorten instroom naar het eerste leerjaar:

INSTROOM BRUGKLAS

Elk jaar start een nieuwe brugklas op Maimonides. Deze groep bestaat voornamelijk uit instromers vanuit de aanleverende basisschool Rosj Pina. Maar ook Joodse kinderen van buitenaf maken de keuze voor Maimonides.

ZIJ-INSTROOM

Zij-instroom betreft instoom vanuit andere scholen. Dit kan in meerdere leerjaren gebeuren. Het betreft soms oud-leerlingen van Rosj Pina; leerlingen die spijt hebben van hun keuze, maar ook leerlingen en ouders die toch willen kiezen voor de kleinschaligheid of de veiligheid van een kleine en Joodse school.

INTERNATIONALE INSTROOM

Deze vorm van instroom betreft leerlingen die afkomstig zijn vanuit het buitenland, meestal Israël. Deze leerlingen stromen in met een aangepast taalprogramma afhankelijk van hun leerjaar. Op dit moment is instroom enkel mogelijk in leerjaar 1 of 2.

Leerlingen ouder dan 14 jaar adviseren we niet om in te stromen.