Toetsen, Examens en Normen

Toetsbeleid en examenreglement

 

 

In het toetsbeleid wordt de organisatie van het toetsen en examineren voor alle klassen met uitzondering van de brugklas en examenklassen beschreven.  Het toetsbeleid van de examenklassen wordt in het examenreglement beschreven. Toetsbeleid (2021-2022)
Examenreglement MAVO (2023-2024)
PWS handleiding MAVO (2022-2023)
Examenreglement HAVO/VWO (2023-2024)
Handleiding PWS (2023-2024) 

 

 

 

 

Normen

 

 

Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen hebben het recht om het jaar daarop plaats te nemen in het volgende leerjaar van het betreffende schooltype. De onderstaande overgangsnormen gelden voor schooljaar 2023-2024.

Normen Maimonides schooljaar 2023-2024
 

SE-week

In het schooljaar 2023-2024 zijn er drie SE-weken voor de eindexamenklassen en vier SE-weken voor de klassen 4H, 4V en 5V. Docenten geven in het PTA en op Magister aan welke leerstof je moet kennen.

Herkansings- en inhaalrooster SE2 voor 4MH, 5HV en 6V maandagmiddag 12 en dinsdagmiddag 13 februari 2024 nieuwe versie 2