Toetsen, Examens en Normen

Toetsbeleid en examenreglement
In het toetsbeleid wordt de organisatie van het toetsen en examineren voor alle klassen met uitzondering van de brugklas en examenklassen beschreven.  Het toetsbeleid van de examenklassen wordt in het examenreglement beschreven. 

Toetsbeleid (2021-2022)
Examenreglement MAVO (2023-2024)
PWS handleiding MAVO (2022-2023)
Examenreglement HAVO/VWO (2023-2024)
Handleiding PWS 2023-24 pdf.pdf

Normen

Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen hebben het recht om het jaar daarop plaats te nemen in het volgende leerjaar van het betreffende schooltype. De onderstaande overgangsnormen gelden voor schooljaar 2021-2022.

Normen Maimonides schooljaar 2021-2022

SE-week

In het schooljaar 2023-2024 zijn er drie SE-weken voor de eindexamenklassen en vier SE-weken voor de klassen 4H, 4V en 5V. Docenten geven in het PTA en op Magister aan welke leerstof je moet kennen.

Herkansingsrooster voor 3M, 4HV en 5V van maandag 10 juli t/m dinsdag 11 juli 2023