Succes met de examens!

12 mei 2022

Vandaag is het eerste tijdvak van de centrale examens gestart. De havoleerlingen trapten vanochtend af met Duits en maakten in de middag het examen aardrijkskunde. Ook biologie voor de mavo en Nederlands voor het vwo stonden op het programma.

Door de coronacrisis hebben leerlingen in 2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. De leerlingen kunnen de centrale examens spreiden over het eerste en het tweede tijdvak en krijgen een extra herkansing voor het centraal examen.

We wensen alle eindexamenkandidaten heel veel succes!

Media
  • Het Centraal Examen is gestart