In Memoriam: Rianne Hammingh

10 januari 2022Met intens verdriet moeten wij meedelen dat onze lieve collega Rianne Hammingh op 30 december op 53-jarige leeftijd veel te jong is overleden.

Sinds dit schooljaar gaf Rianne les op Maimonides. Zij gaf Nederlands en NT-2. Dit deed zij met veel overgave, liefde voor het vak, maar vooral liefde en aandacht voor de leerlingen. In de korte tijd dat Rianne bij ons op school heeft gewerkt, hebben wij haar leren kennen als een zeer warme en waardevolle collega. Een unieke collega bij wie je altijd terecht kon voor een goed gesprek, een kopje thee, een positief gevoel.

In zeer korte tijd werd Rianne getroffen door een ernstige ziekte, waarvan zij helaas niet meer heeft mogen herstellen. Het verdriet is niet in woorden uit te drukken. We wensen haar man Thijs en drie kinderen Maria, Inne en Lykle heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Mede namens al onze collega’s,

Zira Roozendaal en Yael Peeper

Media
  • Rianne Hammingh