Presentatie Joods Protocolboek Edam

07 september 2020

Op 17 september wordt het Joods Protocolboek Edam gepresenteerd door het Waterlands Archief. Dit project betrof de restauratie van de Pinchas, maar ook het toegankelijk maken van de transcripten voor een groter publiek. Bij dit laatste onderdeel ging het Waterlands Archief de samenwerking aan met de leerlingen van het Maimonides via het vak CKV.

De leerlingen kregen vorig schooljaar gastlessen rondom brongebruik bij het Waterlands Archief, geschiedenis van de mediene door Bart Wallet en een rondleiding door Joods Edam door onder andere de grootvader van een van onze leerlingen. Het project diende voor de zomer te worden afgerond. Na enige vertraging wordt dit vlak voor Rosj Hasjana klein gevierd. De leerlingen Klassiek Hebreeuws van de 5e en 6e klas zullen de laatste etappe van het project nu afronden; het aanleveren van de verklarende woordenlijst. Het gaat hier om woorden die voor 'ons' normaal zijn, maar voor veel (niet-Joodse mensen) niet.

Door een dergelijk co-creatie project aan te gaan, hebben het Waterlands Archief en het Maimonides een verbinding kunnen leggen tussen oude bronnen en de relevantie van het behoud van een stukje eigen geschiedenis. 

 (Foto: Waterlands Archief)

Media
  • Joods-protocolboek-Edam

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.