We zijn weer begonnen!

28 augustus 2020
We zijn weer begonnen! Na drie intensieve studiedagen hebben we als team weer veel goede ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Vanzelfsprekend is er gesproken over wat we hebben kunnen leren van de coronacrisis. Zo hebben we natuurlijk allemaal veel gebruik gemaakt van digitale ondersteuning en zullen we dat blijvend inzetten bij onze lessen. Het voordeel is nu natuurlijk dat alle leerlingen beschikken over een laptop en deze standaard bij zich hebben op school. Op deze manier kan er ook snel geschakeld worden, mocht er een docent vanuit huis via Teams les moeten gaan geven. Ook van een leerling wordt nu verwacht zo veel mogelijk thuis de lessen online te volgen, mocht hij of zij thuis moeten blijven. 

We hebben allemaal erg veel zin in dit nieuwe schooljaar en ook de leerlingen zijn blij weer hun klasgenoten in levenden lijve te kunnen zien. 

Opvallend is dat er dit schooljaar veel nieuwe leerlingen van buitenaf zijn gekomen (welkom allemaal!) en dat er veel doorstromers zijn: twee leerlingen zijn van de havo naar het vwo gegaan en maar liefst vier van de zes mavo-leerlingen zijn doorgestroomd naar de havo. We wensen iedereen een gezond en succesvol schooljaar.
Media
  • school

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.