Onze school is gezond

24 juni 2020

Maimonides heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door diverse deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van al onze leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft hierbij speciale aandacht voor het thema Roken, alcohol-en drugspreventie. Hiervoor zetten we gedurende het schooljaar meerdere activiteiten in welke gericht zijn op de leerlingen, personeel én ouders. Meer informatie hierover is te vinden op de website van onze school (onder het kopje Onderwijs/Zorg). Ook kunt u vragen hierover stellen aan de zorgcoördinator van onze school via edebruin@jsgmaimonides.nl.