In memoriam – Professor Arnold Heertje z.l.

07 april 2020

Op 4 april 2020/ 10 nisan 5780 is professor Arnold Heertje op 86-jarige leeftijd overleden.

De Tweede Wereldoorlog heeft hij met zijn ouders kunnen overleven door onder te duiken. Vanzelfsprekend heeft dit een enorme impact op zijn leven gehad. Zo zei Arnold Heertje in 1998 tegen De Volkskrant: “Jaren heb ik geleefd met de gedachte dat iemand je wil pootje haken. Dat heeft met de onderduik te maken. Ik heb me tot voor kort altijd bedreigd en beklemd gevoeld.” Na de oorlog volgde hij de hbs en studeerde cum laude af in economie aan de UvA, waar hij ook promoveerde. Vervolgens werd hij al op dertigjarige leeftijd hoogleraar staathuishoudkunde aan de rechtenfaculteit van de UvA. 

Professor Heertje heeft ook gewerkt als docent economie op het Maimonides, alwaar hij lesgaf van 1958 tot 1968.
 

Bekend is professor Heertje geworden bij alle middelbare scholieren door zijn schoolboek De kern van de economie.

Naast al zijn werkzaamheden als econoom, verzamelde hij ook antiquarische boeken over de economie en kwam hij geregeld op de televisie. Ook schreef hij met éen van zijn drie zonen, Raoul, een wisselcolumn op de voorpagina van Het Parool. Naast Raoul hebben mijnheer en mevrouw Heertje nog twee andere zonen: Eric en Patrick, die helaas op 25-jarige leeftijd is overleden.

Een jaar of vijf geleden werd professor Heertje wederom gevraagd eens in de week een les economie te verzorgen aan de toenmalige 5 vwo op onze school. Samen met haar medescholieren heeft Hadassah Drukarch toen een jaar lang mogen genieten van de leerzame economielessen die professor Heertje verzorgde: “lessen gedurende welke wij niet enkel werden gevraagd de af en toe toch best droge economische leerstof door te nemen, maar juist werden uitgedaagd ‘de essentie van de economie’, zoals professor Heertje dat altijd prachtig zei, te vinden en daarbij werden wij dan ook vooral veel aan het denken gezet. Economie was echter niet het enige waar professor Heertje veel kennis van had en onze lessen werden dan ook vaak niet alleen aan economische theorieën gewijd. Naast zijn bewonderenswaardige kennis van de economie had professor Heertje namelijk ook een buitengewoon goed gevoel voor humor en dat liet hij gedurende de wekelijkse economielessen dan ook zeker merken. Ruim vijf jaar later staan deze lessen mij en mijn medescholieren dan ook nog helder bij.”

Namens het team van Maimonides, leerlingen en oud-leerlingen wensen wij zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Moge zijn herinnering tot een zegen zijn. 

Yael Peeper

 

Media
  • Heertje 2