Maimonides winnaar onderzoek ‘Beste Scholen’ Elsevier Weekblad

22 januari 2019

Amsterdam, 22 januari 2019 – De havo en de vwo-afdeling van de Joodse Scholengemeenschap Maimonides zijn in het jaarlijkse ‘Beste Scholen’-onderzoek van Elsevier Weekblad op de bovenste plaats geëindigd. Ook in de vergelijking per provincie scoorde zowel de havo als het vwo van Maimonides als beste, en verdienden daarmee het predicaat ‘Superschool’.

Elsevier Weekblad heeft 1.247 scholen met in totaal 2.459 afdelingen in dit gezaghebbende onderzoek beoordeeld op het aantal zittenblijvers en de hoogte van examencijfers. Slechts 50 van alle 2.459 afdelingen kregen zoals Maimonides het predicaat ‘Superschool’. Het onderzoek naar ‘Beste scholen’ wordt sinds 2001 gehouden en geldt dankzij de methodiek waarbij gekeken wordt naar harde onderwijsresultaten als zeer gezaghebbend.

Volgens Iris Eshel, directeur van Maimonides, is deze uitslag mede het resultaat van een beleid waarbij de behoefte van de individuele leerling centraal staat: “Wij laten als Joodse school in principe alle halachisch Joodse leerlingen toe, van vmbo-t tot vwo. Hierdoor hebben we een zeer gevarieerde leerlingenpopulatie. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om iedereen persoonlijke aandacht te geven en leerlingen optimaal te stimuleren in hun eigen ontwikkeling. We hebben hiervoor aparte groepen in het leven geroepen, waarbij we niet alleen naar het niveau van een leerling kijken, maar ook naar zijn of haar leerstijl en interesse.”

 Wat dit resultaat volgens Eshel bovendien extra bijzonder maakt is het feit dat de leerlingen van Maimonides naast het reguliere curriculum ook lessen Jahadoet en klassiek en modern Hebreeuws krijgen: “Maimonides speelt traditioneel een belangrijke rol in de Joodse gemeenschap in Nederland en Joodse les is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van ons programma. Onze leerlingen volgen dit naast het reguliere curriculum, en dat maakt deze uitslag extra bijzonder.”

 Maimonides houdt op 5 februari aanstaande een informatie-avond (vanaf 19:00 uur) voor nieuwe leerlingen. Tijdens deze avond is er speciale aandacht voor leerlingen die van een reguliere lagere school komen en geïnteresseerd zijn om voor hun middelbare school in te stromen op het Maimonides.

---

Neem voor meer informatie contact op met:

Joodse Scholengemeenschap Maimonides, Iris Eshel: ieshel@jsgmaimonides.nl

Media
  • beoordelingsmatrix superschool