Maimonides scoort goed in jaarlijks NCO-rapport!

01 november 2019

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceren sinds drie jaar het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO-rapport laat zien hoe leerlingen het doen in vergelijking met het landelijk gemiddelde en met de zogeheten voorspelde referentiewaarde; dat is de voorspelde score op basis van de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Het NCO-rapport is hiermee een hele goede bron om te kijken waar we staan met JBO. Meer informatie is te vinden op de website nationaalcohortonderzoek.nl.

Hoewel het rapport een aantal verbeterpunten bevat kunnen we vol trots zeggen dat onze scholen over de hele lijn heel goed scoren! Zo lezen we letterlijk: ‘Uw school geeft relatief meer kansen vergeleken met het landelijk gemiddelde’ En daar zijn we natuurlijk enorm trots op!

Omdat er voor Rosj Pina en voor de verschillende richtingen op Maimonides (VMBO, HAVO, VWO) aparte, uitgebreide rapporten zijn gepubliceerd hebben we besloten om voor deze extra nieuwsbrief er per richting een aantal highlights uit te halen. We hopen dat u deze met net zo veel trots en plezier leest als wij!

    NCO-rapport: Onderwijsrichting: VMBO

  • Op uw school zakt gemiddeld 4% voor het vmbo gl-/tl-examen. Dat is lager dan de voorspelde referentiewaarde en lager dan het landelijk gemiddelde.
  • Vmbo gl-/tl-leerlingen van uw school halen gemiddeld een 6,7 voor hun centraal examen. Het centraal examencijfer op uw school is hoger dan de voorspelde referentiewaarde. In vergelijking met het landelijk gemiddelde ligt het gemiddeld centraal examencijfer op uw school hoger.
  • Landelijk gezien halen vmbo gl-/tl-leerlingen voor Engels een 6,7. Vmbo gl-/tl-leerlingen van uw school halen gemiddeld een 7,3 voor het centraal examen Engels.

     NCO-rapport: Onderwijsrichting: HAVO

  • Voor uw school ligt het percentage zittenblijvers vanaf het derde leerjaar op 5%. In vergelijking met het landelijk gemiddelde blijven er op uw school minder vaak leerlingen zitten.
  •  Op uw school ligt het percentage leerlingen dat onvertraagd het havodiploma haalt op 79%. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en hoger dan het landelijk gemiddelde.

     NCO-rapport: Onderwijsrichting: VWO

  • Voor uw school ligt het percentage zittenblijvers vanaf het derde leerjaar op 3%. In vergelijking met het landelijk gemiddelde blijven er op uw school minder vaak leerlingen zitten.
  • Op uw school ligt het percentage leerlingen dat onvertraagd het vwo-diploma haalt op 82%. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de leerlingen die een vwo-advies hebben gekregen heeft 95% onvertraagd het vwo-diploma gehaald. Dat is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en tevens hoger dan het landelijk gemiddelde.
Media
  • NCO vwo boom