Als je ziek bent geworden tijdens de schooldag meld je je bij Lucie Licher, aanwezig op maandag t/m donderdag. Bij haar afwezigheid ga je naar Marie-Louise of Remco. Je belt dan in het bijzijn van een van bovenstaande medewerkers naar een van je ouders. Na

akkoord bespreken we of je wordt opgehaald of zelfstandig naar huis mag gaan. In het laatste geval verzoeken wij om direct bij thuiskomst de school te bellen. Een leerling mag zonder toestemming van een van de ouders niet naar huis, met uitzondering van leerlingen van 16 jaar en ouder. Dit gaat in overleg met mevrouw Peeper. Ziekmeldingen worden daarna dagelijks doorgegeven aan absentie@jsgmaimonides.nl.