DECANAAT

Het decanaat wordt bemand door meneer Bourdon (mavo) en mevrouw Broersma (havo/vwo). Zij begeleiden het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsproces (LOB) op school. Onder LOB verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school de leerlingen tijdens hun mavo, havo of vwo ondersteunt bij het maken van hun profiel- en studiekeuze. Op school kunnen leerlingen de decaan gerust aanspreken bij vragen of om een gesprek in te plannen.

Hieronder vind je allereerst een open dagen- en opleidingenzoeker (voor hbo en wo). Daaronder vind je een overzicht van nuttige websites voor een studiekeuze (mbo, hbo en wo) en een tijdlijn. 

Een opleiding kiezen: hoe doe je dat?

Begin bij jezelf en bedenk waar je enthousiast van wordt: Welke vakken vind je leuk? Wat zijn jouw talenten? Waar heb je plezier in? Praat erover met klasgenoten, vrienden, je ouder(s), je mentor en je decaan! Oriënteer je vervolgens op welke opleidingen daarbij passen. Alle mbo's, hbo's en universiteiten organiseren verschillende voorlichtingsactiviteiten. Bezoek eens een open dag en loop mee met een student!

Nuttige websites: 
MBO-Opleidingen
- KiesMBO geeft het overzicht van alle mbo-opleidingen in Nederland: www.kiesmbo.nl

HBO- en Universitaire Opleidingen
- Informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland: www.studiekeuze123.nl
- Informatie voor ouders: Digitaal magazine voor ouders
- Voor inschrijven op een hbo of universitaire studie: www.studielink.nl

Algemeen

- Informatie vanuit de Rijksoverheid over studeren: www.studeermeteenplan.nl
- Joods landelijk community voor studenten: www.chabadoncampus.nl
 - Overzicht van alle studenten- en studieverenigingen: www.studiegids.nl/studentenverenigingen

- Tussenjaar in het buitenland: www.wilweg.nl  
- Informatie over studeren met een ondersteuningsvraag: www.mbotoegankelijk.nl en www.hogeronderwijstoegankelijk.nl

Tijdlijn studiekeuze:
oktober - december: Veel mbo's, hbo's en universiteiten plannen hun eerste voorlichtingsactiviteiten in deze periode.
15 januari: Deadline aanmelden opleiding met een numerus fixus. Laat jezelf goed informeren over de vereiste documenten die je moet aanleveren.
februari - maart: Veel mbo's, hbo's en universiteiten plannen in deze periode nogmaals voorlichtingsactiviteiten.
1 april: Deadline aanmelden mbo-opleiding.
15 april: Uitslag opleiding met een numerus fixus.
1 mei: Deadline voor aanmelden meeste hbo- en wo-opleidingen.
Uiterlijk 31 augustus: Nog wisselen van studie of toch niet starten? Dat kan je aangeven tot deze datum.
Rond 1 september: Start studiejaar.