Organisatiestructuur

Afgelopen schooljaar hebben we een organisatiestructuur (zie hieronder) ingericht, waarbij verantwoordelijkheden dichter bij de werkvloer zijn belegd, zodat docenten meer invloed hebben op de organisatie van de school en daardoor meer regelruimte ervaren. We hebben gekozen voor een model waarbij taken op basis van talenten en ambities zijn verdeeld onder een team van docenten (het coördinatorenteam).