Toetsbeleid

In het toetsbeleid wordt de organisatie van het toetsen en examineren voor alle klassen met uitzondering van de brugklas en examenklassen beschreven. Het toetsbeleid voor de brugklas wordt in een ander document beschreven, zodat het aansluit bij het concept van de nieuwe brugklas. Het toetsbeleid van de examenklassen wordt in het examenreglement beschreven. 

In het nieuwe schooljaar zal hier het toetsbeleid voor 2020-2021 worden geplaatst.