SE-week

In het schooljaar 2020-2021 zijn er twee SE-weken voor de eindexamenklassen en drie SE-weken voor de klassen 4H, 4V en 5V. Docenten geven in het PTA en op Magister aan welke leerstof je moet kennen.

3M, 4H, 4V en 5V:

Herkansingsrooster SE3 op maandag 28 juni 2021